Fluit en Tamboerkorps / Schutterij
St Joris - St Joost

 

Logo
Algemeen
- Wat is een schutterij
Schutterij
- Opbouw kogels
- Maken kogels
Muziekkorps
- Repertoire
Aanmelden
 

 

 

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u zich aanmelden als lid van St. Joris.

Na ontvangst van dit fomulier zal het lidmaatschap aan de statuten en het huishoudelijk regelement getoetst worden. Hierna ontvangt U een bericht over de verdere afhandeling.

 

Aanhef:
Voorvoegsel: (Op de, van, van der enz.)
Naam: *
Voorletters: *
Voornamen: *
Roepnaam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Geboorte Datum: * dd-mm-jjjj (bv 01-12-1990)
Telefoon: een van beide telefoon nrs verplicht !
TelefoonMobiel:
E-mail: *
 

Ruimte voor eventueel bericht / opmerkingen. .
Vul controle code in *
 
  * verplichte velden !!