Fluit en Tamboerkorps / Schutterij
St Joris - St Joost

 

Logo
Algemeen
- Wat is een schutterij
Schutterij
- Opbouw kogels
- Maken kogels
Muziekkorps
- Repertoire
Nieuws - vervolg
 
  Schietterrein
 
23-06-2002
 
Al sinds de heroprichting van de schutterij (in 1994) zijn wij bezig om een eigen schietlocatie te realiseren.
   
  Onlangs zijn de plannen hiertoe, door een oodkreet van 4 Echter schutterijen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Echt) in een stroomversnelling gekomen. Tot onze grote verbazing werd plotseling in het Waekblaad een bestemmingsplanwijziging aangekondigd voor het realiseren van een schietlocatie aan de Hombergstraat, terwijl wij nog allerlei afspraken hierover moesten maken. Wij willen hier alvast aangeven, dat het nog geenszins zeker is dat onze beoogde schietlocatie aan de Hombergstraat zal en kan worden gevestigd. Hiervoor moeten nog vele hobbels worden genomen. Wij zullen binnenkort de bewoners van de Hombergstraat informeren over de gang van zaken (tot nu toe) en de stand van zaken.
 
Terug naar nieuws rubriek